Otvorenie novej budovy Kooperativa poisťovňa, a.s.