Stretnutie podnikateliek vo Valdštejnskom paláci v Prahe